Programa (català)

Divendres, 17 de novembre*


8.00 h Acreditació V Jornades del CODINUCAT i II Congrés SCADC.

8.45 h Inauguració de les V Jornades del CODINUCAT i II Congrés SCADC.

9.00-10.00 h Taula rodona. Dietitians-nutritionists around the world their education and their work. Education programmes and work of dietitians in the member states of the EFAD. Modera: Ángela García (USPCEU).

 • Virtual patients in online learning for dietitians – the EU-project IMPECD.  Alexandra Kolm (University of Applied Sciences, Àustria).
 • The future of Dietetis-opportunities and challenges. Fiona McCullough (University of Nottingham, UK).

10.00-11.30 h Taula rodona. Dietistes-nutricionistes en el SNS i residència en nutrició humana i dietètica: Utopia o realitat? Nou desafiament per a la Conferencia de Decanos.

11.30-12.00 h Pausa activa.

12.00-13.00 h Taula rodona. Experiència en innovació docent en l’àmbit de la dietètica i la nutrició. Modera: Maria Pilar Montero (UAM).

 • Aprenentatge en entorns reals en el marc del Projecte Per un menjar sa. Itziar Zazpe (UNAV).
 • Aprenent a treballar per a l’apoderament de població vulnerable. Una experiència internacional i intradisciplinari. Ángela García (USPCEU).
 • Ús de les noves tecnologies en la docència en Nutrició Humana i Dietètica (SPOC, kahoot Socrative). Yolanda Aguilera (UAM).

13.00-14.00 h Sessió de pòsters. Modera: Beatriz Mateo (UValladolid) i Iñaki Elío (UNEATLANTICO).

14.00-15.30 h Pausa.

15.30-16.30 h Taula rodona. Innovació docent en l’avaluació per competències. Modera: Ramón Descàrrega (URV).

 • Experiència de 4 anys de la implementació de l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada. Isabel Megías (URV) i Marta Romeu (URV).
 • Experiència de la rotació d’alumnes de Nutrició Humana i Dietètica per diferents serveis de la Clínica Universitat de Navarra i la seva avaluació. Marta Cuervo (UNAV).
 • Experiència en simulacions. Marta Anguera (URL)

16.30-17.30 h Taula rodona. Visió dels egressats inserits al món laboral. Fortaleses i febleses de la titulació. Modera: Anna Vila (UVIC).

 • Les mil i una dietes en restauració col·lectiva. Jaume Folguera Baix (egressat de la UdL).
 • El dietista-nutricionista a l’hospital: utopia o realitat? Patricia Martínez (egressada de la URV).
 • Nou àmbit guanyat: la nutrició esportiva. Carlos Contreras (egressat de la UCAM).

17.30-18.30 h Conferència. Divulgadors científics com a portaveus i qüestionadors del canvi en l’ensenyament? Modera: Laura Carreño (UValladolid).

 • BLOGMA. Bittor Rodriguez (UPV) i Sandra de la Cruz (UValladolid).

18.30 h Clausura de la I Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética.

19.00 h Cocktail (inclòs en el preu).

Dissabte, 18 de novembre


8.45-9.15 h Conferència inaugural. Riscos i beneficis dels aliments: recent exemple de la carn vermella. José Luis Domingo (Lab. Toxicologia i Salut Mediambiental). Modera: Isabel Martorell (CoDiNuCat).

9.15-10.00 h Taula rodona. Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància. Modera: Luís Moran.

 • Guia de Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància. Generalitat de Catalunya. Gemma Salvador (Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya).
 • Equip multidisciplinari en Atenció Primària en pediatria. Posada en pràctica. Laia Asso (Hospital Mútua de Terrassa).

10.00-10.45 h Taula rodona. Riscos nutricionals en la pediatria. Modera: Rosa Albadalejo (URV).

 • Riscos nutricionals en edat pediàtrica. Dèficit nutricional segons tipus de dieta aplicada. José Vicente Arco (Sant Joan de Déu).
 • Dietes vegetarianes i veganes equilibrades. Alejandra Gutiérrez (Sant Joan de Déu).

10.45-11.15 h Pausa activa.

11.15-12.00 h Taula rodona. Corrents alimentàries en la pediatria. Modera: Núria Guillén (Hospital Sant Joan Reus).

 • Baby Led Weaning. Riscos i beneficis. Mireia Termes (Sant Joan de Déu).
 • Alimentació complementària en diferents cultures i maduresa fisiològica del nen. Dolores Arenas (Sant Joan de Déu).

12.00-12.30 h Conferència curta. El gluten, més enllà de la celiaquia. Paula Crespo (Hospital de La Fé). Modera: Elena Maestre.

12:30-13:00h Presentació de comunicacions orals. Modera: Begoña Caneda.

13.30-15.00 h Pausa-dinar.

15.00-16.00 h Taula debat. Com mantenir la línia entre l’evidència científica i el màrqueting? Bittor Rodríguez (SEDYN) y Luís Zamora (SEDYN). Modera: Luján Soler.

16.00-16.45 h Conferència curta. Sucre o edulcorants? OMG! José María Mulet (Universitat Politècnica de València). Modera: Alícia Costa.

16.45-17.15 h Lliurament de premis a les millors comunicacions i reconeixements. Acte de Clausura. Modera: Isabel Megías (CoDiNuCat), Marta Planas (CoDiNuCat) i Nancy Babio (CoDiNuCat).

17.30 h Assemblea General Ordinària CODINUCAT (I convocatòria).

17.45 h Assemblea General Ordinària CODINUCAT (II convocatòria).

Programa (castellano)

Viernes, 17 de noviembre*


8:00h Acreditación V Jornadas del CODINUCAT y II Congreso SCADC.

8:30h Inauguración de las V Jornadas del CODINUCAT y II Congreso SCADC.

9:00-10:00h Mesa redonda. Dietitians-nutritionists around the world their education and their work. Education programmes and work of dietitians in the world. Modera: Ángela García (USPCEU).

 • Virtual patients in online learning for dietitians – the EU-project IMPECD. Kolm Alexandra (University of Applied Sciences, Austria).
 • The future of Dietetis-opportunities and challenges. Fiona McCullough (University of Nottingham, UK).

10:00-11:30h Mesa redonda. Dietistas-nutricionistas en el SNS y residencia en nutrición humana y dietética: ¿Utopía o realidad? Nuevo desafío para la Conferencia de Decanos.

11:30-12:00h Pausa activa.

12:00-13:00h Mesa redonda. Experiencia en innovación docente en el ámbito de la dietética y la nutrición. Modera: Maria Pilar Montero (UAM).

 • Aprendizaje en entornos reales en el marco del Proyecto Por una comida sana. Itziar Zazpe (UNAV).
 • Aprendiendo a trabajar para el empoderamiento de población vulnerable. Una experiencia internacional e intradisciplinar. Ángela García (USPCEU).
 • Uso de las nuevas tecnologías en la docencia en Nutrición Humana y Dietética (SPOC, kahoot Socrative). Yolanda Aguilera (UAM).

13:00-14:00h Sesión de pósters. Modera: Beatriz Mateo (UValladolid) e Iñaki Elío (UNEATLANTICO).

14:00-15:30h Pausa.

15:30-16:30h Mesa redonda. Innovación docente en la evaluación por competencias. Modera: Ramón Descàrrega (URV).

 • Experiencia de 4 años de la implementación de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada. Isabel Megías (URV) y Marta Romeu (URV).
 • Experiencia de la rotación de alumnos de Nutrición Humana y Dietética por distintos servicios de la Clínica Universidad de Navarra y su evaluación. Marta Cuervo (UNAV).
 • Experiencia en simuladores. Marta Anguera (URL).

16:30-17:30h Mesa redonda. Visión de los egresados insertados en el mundo laboral. Fortalezas y debilidades de la titulación. Modera: Anna Vila (UVIC).

 • Las mil y una dietas en restauración colectiva. Jaume Folguera Baix (egresado de la UdL).
 • El dietista-nutricionista en el hospital: ¿utopía o realidad? Patricia Martínez (egresada de la URV).
 • Nuevo ámbito ganado: la nutrición deportiva. Carlos Contreras (egresado de la UCAM).

17:30-18:30h Conferencia. ¿Divulgadores científicos como portavoces y cuestionadores del cambio en la enseñanza? Modera: Laura Carreño (UValladolid).

 • BLOGMA. Bittor Rodriguez (UPV) y Sandra de la Cruz (UValladolid).

18:30h Clausura de las I Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética.

19:00h Cocktail (incluido en el precio).

*(Coincidirá con la I Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética)

Sábado, 18 de noviembre


8:45-9:15h Conferencia inaugural. Riesgos y beneficios de los alimentos: reciente ejemplo de la carne roja. José Luis Domingo (Lab. Toxicologia i Salut Medioambiental). Modera: Isabel Martorell (CoDiNuCat).

9:15-10:00h Mesa redonda. Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia. Modera: Luís Morán.

 • Guía de Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia. Generalitat de Catalunya. Gemma Salvador (Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya).
 • Equipo multidisciplinar en Atención Primaria en pediatría. Puesta en práctica.  Laia Asso (Hospital Mutua de Terrassa).

10:00-10:45h Mesa redonda. Riesgos nutricionales en pediatría. Modera: Rosa Albadalejo (URV).

 • Riesgos nutricionales en edad pediátrica. Déficit nutricional según tipo de dieta aplicada. José Vicente Arco (Sant Joan de Déu).
 • Dietas vegetarianas y veganas equilibradas. Alejandra Gutiérrez (Sant Joan de Déu).

10:45-11:15h Pausa activa.

11:15-12:00h Corrientes alimentarias en pediatría. Modera: Núria Guillén.

 • Baby Led Weaning. Riesgos y beneficios. Mireia Termes (Sant Joan de Déu).
 • Alimentación complementaria en diferentes culturas y madurez fisiológica del niño. Dolores Arenas (Sant Joan de Déu).

12:00-12:30h Conferencia corta. El gluten más allá de la celiaquía. Paula Crespo (Hospital de La Fé). Modera: Elena Maestre.

12:30-13:30h Presentación de comunicaciones orales. Modera: Begoña Caneda.

13:30-15:00h Pausa-comida.

15:00-16:00h Mesa debate. Cómo mantener el límite entre la evidencia científica y el márketing. Bittor Rodríguez (SEDYN) y Luís Zamora (SEDYN). Modera: Luján Soler.

16:00-16:45h Conferencia corta ¿Azúcar o edulcorantes? ¡OMG! José María Mulet (Universidad Politécnica de Valencia). Modera: Alícia Costa.

16:45-17:15h Entrega de premios a las mejores comunicaciones y reconocimientos. Acto de Clausura. Modera: Isabel Megías (CoDiNuCat), Marta Planas (CoDiNuCat) y Nancy Babio (CoDiNuCat).

17:30h Asamblea General Ordinaria CODINUCAT (I convocatoria).

17:45h Asamblea General Ordinaria CODINUCAT (II convocatoria).

Programme (English)

Friday, 17 de November 2017*


8:00 AM: ACCREDITATION TO THE 5th MEETING CODINUCAT/2nd CONGRESS SCADC

8:30.AM: OPENING CEREMONY OF THE 5th MEETING CODINUCAT/2nd CONGRESS SCADC

9:00-10:00 AM: Panel discussion. Dietitians-nutritionists around the world their education and their work. Education programmes and work of dietitians in the world. Chair: Ángela García (USPCEU).

 • Virtual patients in online learning for dietitians – the EU-project IMPECD. Kolm Alexandra (University of Applied Sciences, Austria).
 • The future of Dietetis-opportunities and challenges. Fiona McCullough (University of Nottingham, UK).

10:00-11:30 AM: Panel discussion. Dietitians-Nutritionists within the National Health Care System and the Residency in Human Nutrition and Dietetics studies: Utopia or reality? New challenges for Deans Conference.

11:30-12:00 AM: Active break.

12:00-1:00 PM. Panel discussion. Experience in teaching innovation in the field of Dietetics and Nutrition. Chair: Maria Pilar Montero (UAM).

 • Learning in real environments within the frame of the Por una comida sana project. Itziar Zazpe (UNAV)
 • Learning to work for the empowerment of vulnerable populations. An international and interdisciplinary experience. Ángela García (USPCEU).
 • Using new technologies to teach Human Nutrition and Dietetics studies (SPOC, Kahoot, Socrative). Yolanda Aguilera (UAM).

1:00-2:00 PM. Poster session. Chair: Beatriz Mateo (UValladolid) and Iñaki Elío (UNEATLANTICO).

2:00-3:30 PM. Lunch break.

3:30-4:30 PM. Panel discussion. Innovation in teaching the evaluation of different competencies. Chair: Ramón Descàrrega (URV).

 • 4-year experience in implementing the Structured Objective Clinical Assessment tool. Isabel Megías (URV) and Marta Romeu (URV).
 • Experiences in rotating students from the Human Nutrition and Dietetics degree across different services within the University of Navarra Clinic and their evaluation process. Marta Cuervo (UNAV).
 • Experiences in real simulations. Marta Anguera (URL).

4:30-5:30 PM. Panel discussion. The vision of graduates in the work environment. Strengths and Weaknesses of the degree. Chair: Anna Vila (UVIC).

 • One thousand and one diets in the catering sector. Jaume Folguera Baix (graduated at the UdL).
 • The dietitian-nutritionist in the hospital: utopia or reality? Patricia Martínez (graduated at the URV).
 • A new achieved field: sports nutrition. Carlos Contreras (graduated at the UCAM).

5:30-6:30 PM. Conference. Science communicators as representatives and questioning the changes in teaching. Chair: Laura Carreño (UValladolid).

 • BLOGMA. Bittor Rodriguez (UPV) and Sandra de la Cruz (UValladolid).

6:30 PM. CLOSING CEREMONY OF THE 1st NATIONAL SIMPOSIUM OF TEACHERS IN HUMAN NUTRITION AND DIETETICS DEGREE.

7:00 PM. Cocktail.

*(It will condice with I Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética)

Saturday, 18 November 2017*


8:45-9:15 AM. Inaugural Conference. Food harms and benefits: recent example of red meat. Presenter: José Luis Domingo (Lab. Toxicologia i Salut Medioambiental). Chair: Isabel Martorell (CoDiNuCat).

9:15-10:00 AM. Panel discussion. Recommendations in early childhood. Chair: Luís Morán.

 • Guidelines for food recommendations in early childhood Catalan Government. Gemma Salvador (Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya).
 • Multidisciplinary team in paediatric primary care. Practical implementation. Laia Asso (Hospital Mutua de Terrassa).

10:00-10:45 AM. Panel discussion. Nutritional risks in paediatric ages. Chair: Rosa Albadalejo (URV).

 • Nutritional risks in paediatric ages. Nutritional deficiencies according to each diet. José Vicente Arco (Sant Joan de Déu).
 • Balanced vegetarian and vegan diets. Alejandra Gutiérrez (Sant Joan de Déu).

10:45-11:15 AM. Active break.

11:15-12:00 AM. Food movements in paediatrics. Chair: Núria Guillén.

 • Baby Led Weaning. Risks and benefits. Mireia Termes (Sant Joan de Déu).
 • Alimentación complementaria en diferentes culturas y madurez fisiológica del niño. Dolores Arenas (Sant Joan de Déu).

12:00-12:30 PM. Short presentation. Gluten beyond coeliac disease. Paula Crespo (Hospital de La Fé). Chair: Elena Maestre.

12:30-13:30 PM. Presentation of oral communications Chair: Begoña Caneda.

1:30-3:00 PM. Lunch break. 

3:00-4:00 PM. Discussion table. How to reach the limit between scientific evidence and marketing. Bittor Rodríguez (SEDYN) and Luís Zamora (SEDYN). Chair: Luján Soler.

4:00-4:45 PM. Short conference. Sugar or artificial sweeteners? OMG! José María Mulet (Universidad Politécnica de Valencia). Chair: Alícia Costa.

4:45-5:15 PM Award ceremony for best communications and recognitions. Closing ceremony. Chair: Isabel Megías (CoDiNuCat), Marta Planas (CoDiNuCat) and Nancy Babio (CoDiNuCat).

5:30 PM. Ordinary General Assembly. CODINUCAT (first call).

5:45 PM. Ordinary General Assembly CODINUCAT CODINUCAT (second call).

Descarrega't el programa

Català

Download the program

English

Descárgate el programa

Castellano

#Vcodinucat

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies. Per a més informació consulti l'ennlaç. Més informació